MeoCongNghe

C++ Bài 10 – Hàm cơ bản kiểu void

Rate this postGiới thiệu cơ bản về hàm trả về kiểu void và function prototype

Diễn đàn để trao đổi:
Blog cá nhân của mình
Source code:
Facebook


Google+Tag: void c++, c++, function, functionprototype, cơbản, tutorial

Xem thêm: https://meocongnghe.org/category/internet

Nguồn: https://meocongnghe.org

Exit mobile version