Rate this post

Xin chào các bạn
Tôi đã cố gắng nói chuyện về chào hỏi Hàn Quốc!
Có nhiều điểm khác nhau giữa Tiếng Việt và Tiếng Hàn.

안녕하세요/ 만나서 반갑습니다 / 안녕히 계세요 vv và vv…

Tôi cố gắng nói tiếng việt thôi…..rất khó
Tôi xin lỗi vì phát âm tôi chưa giởi

cảm ơn các bạn!!!

Facebook page :

Yun
– Facebook :
– Instagram :

Tag: xin lỗi tiếng hàn, tiếng hàn, tiếng việt, hàn quốc, yun oppa, oppa, cách chào hỏi, chào hỏi hàn quốc

Xem thêm: https://meocongnghe.org/category/chia-se

Nguồn: https://meocongnghe.org