Rate this post

LỜI PHIÊN ÂM- So nư ran gông gi Gin jim muc ki hư ro so Ma ji mac gi te ma jo Sa ra jo po ro so Gi na gin no ye han sum Ja pa jin no ye te tap Mi ro wa ton I peo …

Tag: xin lỗi tiếng hàn, [vid_tags]

Xem thêm: https://meocongnghe.org/category/chia-se

Nguồn: https://meocongnghe.org